จำนวนร้านค้า 8,515
หมวดสินค้า 5,685
จำนวนสินค้า 11,684
จำนวนเข้าชม 163,183,423
จำนวนรายการสั่งซื้อ 18,325
มูลค่าการสั่งซื้อ รวมมูลค่าการสั่งซื้อล่าสุด 11,632,821
ปรับปรุงเมื่อ 20/01/2019
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

สินค้าอุปโภค,บริโภค นันทนาการ บริการ ข้อมูล,ข่าวสาร เกษตร,อุตสาหกรรมอาหาร ทรัพยากร ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม หน่วยงาน,สถาบัน อสังหาริมทรัพย์,ก่อสร้าง
 
Copyright 2009 Shopdd.in.th All rights reserved
Ideal Creation Center Co., Ltd.
IC-MyHost.com | Shopdd.in.th